Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Bestyrelsen

Formand Martin Damm, Willumsensvej 16

Næstformand Jens Johansen, Fuglebæksvej 4

Sekretær Claus Pilegaard, Uglevangen 20

Kasserer Hanne Dornonville De La Cour, Gl.Kongevej 3

Jørgen Madsen, Uglevangen 14

1. suppleant Torben Böhm, Fuglebæksvej 21

2. suppleant Paul Roberg, Fuglebæksvej 6

Revisor Ole Jensen, Fuglebæksvej 13

Revisorsuppleant Karsten Aagaard Sørensen, Uglevangen 3

Mail til bestyrelsen: fuglebaekaa@gmail.com