Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Velkommen til grundejerforeningen
Fuglebækå’s hjemmeside.


På hjemmesiden finder du informationer om
Grundejerforeningen Fuglebækå.

Foreningens hjemsted er Ellinge Lyng 4560 Vig Odsherred Kommune.
Omfattende parceller udstykket fra matr.nr. 1 bh – 1 bg - 1 ay – 1 ab - 1 dv - 1 r Ellinge Lyng.
Fuglebæksvej - Uglevangen - Kragevej – Nordvej – Lyngvej 70, 72 og 76 - Willumsensvej - Åbæksvej – Gl. Kongevej nr. 1-12 – Skansevej nr 2.

Foreningen har 90 medlemmer.
Cvr.nr.: 34389160