Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Velkommen til grundejerforeningen
Fuglebækå’s hjemmeside.


På denne hjemmeside finder du informationer om
Grundejerforeningen Fuglebækå.

Se også vores Facebookgruppe

Foreningens hjemsted er Ellinge Lyng 4560 Vig Odsherred Kommune.
Omfattende parceller udstykket fra matr.nr. 1 bh – 1 bg - 1 ay – 1 ab - 1 dv - 1 r Ellinge Lyng.
Fuglebæksvej - Uglevangen - Kragevej – Nordvej – Lyngvej 70, 72 og 76 - Willumsensvej - Åbæksvej – Gl. Kongevej nr. 1-12 – Skansevej nr 2.

Foreningen har 90 medlemmer.
Cvr.nr.: 34389160