Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Kontingent.

  1. Kontingentet på 650 kr/år betales senest 1/7 hvert år.
    Ekstra vejbidrag på 300 kr. årligt betales ved helårsbeboelse.
    Benyt venligst FI-nummeret fra den opkrævning, der udsendes efter generalforsamlingen.
  2. Hvis FI-nummeret er bortkommet kan kontingentet indbetales til foreningens bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 6479839.
    Skriv venligst vej og nr. eller matr.nr. og navn på overførslen.
  3. Udsendelse af indkaldelse, referat og opkrævning af kontingent sker kun via e-mail og bestyrelsen vil derfor bede alle medlemmer om at fremsende deres e-mailadresser til foreningens e-mail: fuglebaekaa@gmail.com
  4. Ved NY mailadresse. Meddel venligst dette til foreningen.