Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Til nye medlemmer.

Vi ønsker tillykke med nyerhvervelsen af ejendommen og håber, I vil få meget glæde af overtagelsen.
Hermed byder vi jer også velkommen i Grundejerforeningen Fuglebæk Å og i vores fine naturområde.

Vi vil her gøre opmærksom på nogle praktiske oplysninger om Grundejerforeningen Fuglebæk Å.

Foreningen har 90 medlemmer.
Bestyrelsen består af fem medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i april måned.

Korrespondance foregår på mail, så det er vigtigt, at I hurtigt sender jeres mailadresser til foreningens mail: fuglebaekaa@gmail.com.
I vil så modtage information, om de tiltag bestyrelsen foretager, herunder fremsendelse af nyhedsbreve, årsregnskaber, indkaldelse til generalforsamling og referater.

Alt materiale findes her på foreningens hjemmeside fuglebækå.dk

Ifølge vedtægter og servitutter, der er tegnet i foreningens område, skal alle grundejere være medlem af Grundejerforeningen Fuglebæk Å.
Vi skal også gøre opmærksom på, at Bestyrelsen har påtaleret.

Vi beder jer gennemlæse foreningens vedtægter og Ordensregler & Vejledninger, som indeholder væsentlige oplysninger, I skal være opmærksomme på.
Oplysningerne findes som nævnt her på hjemmesiden.

En væsentlig information er, at man ikke må have mere end ét beboelseshus med tilhørende udhus/anneks og kun til beboelse for én familie.
Yderligere må man ikke bygge til eller om, uden at ansøge kommunen og bestyrelsen for grundejerforeningen.
Oplysningen har til formål at undgå misforståelser, så man ikke efterfølgende får problemer i forbindelse med eventuel om eller tilbygning.

Parcellerne må kun benyttes til beboelse af ejeren, dennes familie, venner og bekendte og kun af én familie pr. parcel.
Alle må benytte sit sommerhus i sommerperioden fra 1. marts til 31. oktober hvor man må opholde sig ubegrænset i sommerhuset.
I vinterperioden fra 1. november til udgangen af februar må man benytte sommerhuset i kortvarige ophold som sammenlagt højst må udgøre halvdelen af vinterperioden.
I praksis betyder det, at du lovligt kan benytte sommerhuset ubegrænset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden altså i alt 43 uger årligt.

I disse perioder har alle lov til at udleje sit sommerhus, hvis man også selv bruger huset.
Erhvervsmæssig udlejning, således som defineret i lov om sommerhuse og camping m.v. (sommerhusloven), er ikke tilladt.

Grundejerforeningen ønsker at bevare store plantagelignende grunde, hvor vilde dyr kan færdes frit, hvorfor der ikke må sættes hegn op uden ansøgning til bestyrelsen.

Læs om betaling af kontingent her

Er der spørgsmål I ønsker besvaret, er I meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail: fuglebaekaa@gmail.com

Velkommen til Fuglebækå.

Venlig hilsen
Bestyrelsen