Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Information omkring tilbygninger

Ifølge foreningens regler og servitutter må man ikke have mere end ét beboelseshus med tilhørende udhuse/anneks og kun til beboelse for én familie.
Yderligere må man ikke bygge til eller om, uden at ansøge kommunen og bestyrelsen for grundejerforeningen.
Sekundære bygninger (skure-udhuse-carporte) kan opføres uden byggetilladelse fra kommunen, hvis det samlede areal er under 50m².
Overskrides de 50m² kræves der byggetilladelse.
Anneks/gæstehus/tilbygninger til beboelse kræver byggetilladelse fra kommunen og bestyrelsen.
Er bygningen til beboelse, er det bygningsreglementet der skal overholdes.

Informationen har til formål at undgå misforståelser, så man ikke efterfølgende får problemer i forbindelse med eventuel om eller tilbygning.

Bestyrelsen

Links:
Bolius: Regler for annekser og hytter
Byg&Miljø: Om byggeansøgninger
Bygningsreglementets administrative bestemmelser
BBR: Om dit ansvar som ejer
Pjece om opførelse af sekundær bebyggelse
Regler for bebyggelse på sommerhusgrunden