Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Nyt juni 2024.

Generalforsamlingen
Vi holdt generalforsamling søndag den 28/4-24 kl. 10:00 i caféen ved Vig Bio.
Der var 45 deltagere og 31 medlemmer til stede.

Se Indkaldelse og referat fra generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen mødtes vi til strandrensning og pølser ved bommen for enden af Fuglebæksvej.

På generalforsamlingen efterspurgtes kommuneplantillæg om store sommerhuse, se det på Links

Efter debatten på generalforsamlingen 2024 om udlejning har bestyrelsen udarbejdet disse forslag til generalforsamlingen i 2025, som bliver søndag den 27. april kl. 10:00 på Pilegården.

På generalforsamlingen blev forslaget om nye underskilte vedtaget. Se dem her.

Opgaver
Vi har fået udført vejvedligehold i maj, bortkørsel af grene i uge 22, og sivskæring planlægges i uge 26.

Rotter
Nu vi er blevet tilsluttet offentlig kloak, er der risiko for at få rotter.
Vi opfordrer derfor grundejerne til at få installeret en rottespærre.
Vi har ikke haft problemer med rotter, og vi ønsker heller ikke at få det.

Hunde
En grundejer har klaget over løse hunde.
Hunde skal være i snor på foreningens veje, og de skal være i snor på stranden fra april til og med september.
Inde på egen grund må de godt være løse, men de må ikke rende ind til naboerne.

God sommer
Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen